Rokowanie w lambliazie jest niepewne

Rokowanie w lambliazie jest niepewne . Leczenie w lambliazie polega na stosowaniu przetworów arsenulu akrydynowych . Z przetworów arsenowych. poleca się nowarsclen i acetarsol, z akrydynowych – mepakrynę. Neoarsefenaminą (neoarsephenaminum) leczę w sposób następujący: rano na czczo wprowadza się do dwunastnicy przez zgłębnik dwunastniczy 30 ml 33 % wodnego roztworu siarczanu magnezowego dla ogłuszenia pasożytów, następnie wstrzykuje się podskórnie 1 ml pituitrolu dla opróżnienia pęcherzyka żółciowego z żółci z pasożytami i. wprowadza do dwunastnicy 0,3 neoarsefenaminy (neoarsephenaminum) w 200 ml wody; wieczorem tego samego dnia chory zażywa lek przeczyszczający. Leczenie trzeba czasami powtórzyć parokrotnie, kontrolując wyniki badaniem żółci A, B i C co do pasożytów. Acetarsolem leczy się lambliazę w ten sposób, że podaje się go w 2-3-dniowych okresach po 0,25 -trzy razy dziennie z trzydniową przerwą pomiędzy okresami. W 15 dni po drugim okresie sprawdza się wynik leczenia. W razie potrzeby leczenie powtarza się. Leczenie jest skuteczniejsze, gdy kojarzy się je z podskórnym wstrzykiwaniem pituitrolu i przepłukiwaniem dwunastnicy co parę dni 3370 roztworem siarczanu magnezowego oraz podawaniem po każdym okresie leku rozwalniającego. Mepakrynę podaje się po jednym kołaczyku a 0,1 3 razy dziennie przez 5 dni. Ponieważ pochodne mepakryny na torbiele nie działają, a postaci wegetatywne rozwijają się z torbieli dopiero po 30 dniach, przeto po miesiącu należy wynik leczenia sprawdzić i w razie potrzeby leczenie powtórzyć. Powtórzenie dwukrotne w odstępach miesięcznych jest niezbędne, jeżeli nie można przeprowadzić kontroli. Leczenie kojarzy się z podawaniem leków rozwalniających dla oczyszczenia przewodu pokarmowego z mas kałowych, zawierających pasożyty w postaci wegetatywnej i torbielowej. Podczas leczenia przetworami akrydyny, zwłaszcza mepakryną, chory powinien unikać przez dłuższy czas słońca, ponieważ sprzyja ono powstaniu żółtego zabarwienia powłok, wprawdzie z czasem ustępującego. [patrz też: proteza acetalowa cena, rzęsistek jelitowy, poradnia psychologiczno pedagogiczna leszno ]

Powiązane tematy z artykułem: poradnia psychologiczno pedagogiczna leszno proteza acetalowa cena rzęsistek jelitowy