Mepolizumab i zaostrzenia opornej na leczenie astmy kwasochłonnej cd

Objawy oceniano za pomocą trzech 100-milimetrowych skal wzrokowo-analogowych – jeden oceniający kaszel, jeden oceniający duszność i jeden oceniający świszczący oddech – z których każdy miał brak objawów na jednym końcu i najgorsze symptomy kiedykolwiek na drugim koniec, oraz za pomocą zmodyfikowanego kwestionariusza kontroli jałowca Juniper (JACQ), który ocenia objawy i ograniczenia aktywności w ciągu dnia i nocy na podstawie pięciu pytań, które są oceniane w skali od 0 do 6, z mniejszymi liczbami reprezentującymi lepszą kontrolę nad objawy.14 Jakość życia oceniano za pomocą AQLQ, kwestionariusz składający się z 32 elementów, z których każdy jest oceniany w skali od do 7, z wyższymi wynikami wskazującymi lepszą jakość życia związaną z astmą.15 Elementy są pogrupowane w cztery domeny, a zgłaszany wynik jest średnią odpowiedzi w czterech domenach. Minimalna klinicznie istotna zmiana w wynikach JACQ i AQLQ wynosi 0,5.14 Aby ocenić zarówno wrażliwość objawów, FENO i FEV1 na leczenie doustnymi kortykosteroidami, jak i sposób, w jaki reakcja była zależna od leczenia mepolizumabem, pacjenci byli leczeni doustnie prednizolonem przez 2 tygodnie w dawce 0,5 mg na kilogram masy ciała dziennie, z maksymalną dawką 40 mg na dzień, na początku i na końcu badania. W podgrupie uczestników, którzy zgodzili się na badanie bronchoskopowe, przeprowadzono zabieg przed leczeniem prednizolonem. Podczas wizyty 3, po ukończeniu dwutygodniowego cyklu leczenia prednizolonem i przed otrzymaniem pierwszego badania, badani byli poddawani dalszej ocenie wyników objawów, pomiaru FENO i spirometrii przed i po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela, a także badaniu CT w podgrupie. pacjentów, którzy wyrazili zgodę na tę ocenę.
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka osobników w populacji, której celem jest leczenie. Pacjenci zostali losowo przydzieleni przy użyciu metody minimalizacji (Tabela 1), aby otrzymać 12 wlewów 750 mg mepolizumabu podawanego dożylnie lub w dopasowanym placebo (150 ml 0,9% soli fizjologicznej) w miesięcznych odstępach między wizytami 3 i 14. Zastosowane kryteria w celu minimalizacji częstość zaostrzeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wyjściowa liczba eozynofili w plwocinie i liczba osób przyjmujących doustne kortykosteroidy. FENO, spirometria przed i po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela i wyniki objawów były rejestrowane podczas każdej wizyty; AQLQ podawano podczas wizyt 5, 8, 11 i 14; i PC20 zmierzono dzień przed wizytami 8 i 14. Faza leczenia zakończyła się 2 tygodnie po wizycie 14 – to jest 50 tygodni po rozpoczęciu leczenia. W tym czasie wykonano bronchoskopię u osób, które wyraziły zgodę na zabieg, a wszyscy pacjenci otrzymali dodatkowy dwutygodniowy kurs doustnego prednizolonu. Po zakończeniu podawania prednizolonu w jamie ustnej oceniano FENO i wskaźniki objawów oraz spirometrię, a w podgrupie pacjentów, którzy wyrazili zgodę, wykonano tomografię komputerową.
Zaostrzenia podczas fazy leczenia były prowadzone zgodnie ze standardowymi wskazówkami klinicznymi.16 Osoby, które rozpoczęły leczenie w domu, zrobiły to, kierując się spersonalizowanym planem leczenia.
[patrz też: badanie randomizowane, jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca, półpasiec zdjecia ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie randomizowane jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca półpasiec zdjecia