Leczenie krok po kroku.

Nieprawidłowości w symetrii twarzy są niekiedy bardzo widoczne i stanowią niemały kompleks takiej osoby. Jest to związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem stawów skroniowo-żuchwowych, co może objawiać się uciążliwymi bólami głowy, co później prowadzi także do przedwczesnej utraty zębów spowodowanych nierównomiernym obciążaniem zębów. Wpływa to na rozdrabnianie pokarmu w jamie ustnej. Ortodonta przeprowadza badanie w siedmiu krokach. Pierwszy z nich to konsultacja ortodontyczna, później plan leczenia, separacje, założenie aparatu stałego, wizyty kontrolne, zdjęcie aparatu stałego, retencja. Badanie ma na celu ustalenie potrzeb pacjenta, rozpoznanie problemu, wstępne przedstawienie planu leczenia, możliwego do osiągnięcia. Pierwszy etap to wywiad, aby ustalić przyczynę zaburzeń zgryzu. W przypadku dzieci rodzic jest pytany o okres noworodkowy, a także alergie, urazy, nawyki, problemy logopedyczne i laryngologiczne. Osoby dorosłe odpowiadają na pytania związane z obecnymi problemami, nie zawierają żadnych pytań odnośnie dzieciństwa. Kolejne etapy to badanie zewnątrzustne, ocena zgryzu i badania dodatkowe. Ocena zewnątrzustna to analiza symetrii twarzy, rodzaj profilu, praca stawów skroniowo-żuchwowych. Wewnątrzustne to ocena błony śluzowej, ale i dziąseł, wędzidełek języka i warg, ślinianek. Ma to na celu przygotować lekarza do wysunięcia wniosków i przedstawienia harmonogramu leczenia.

Powiązane tematy z artykułem: Ortodonta