Krezka jelita cienkiego jest faldem otrzewnym

Wskutek tego sprawy chorobowe, -toczące się w tylnej ścianie żołądka oraz w trzustce, przechodząc na otrzewną, niekoniecznie pociągają za sobą zmiany w całej jamie otrzewnej. Prócz tego, znaczenie tory sieciowej polega na tym, że przez wąski jej otwór w warunkach sprzyjających może wśliznąć się do niej pętla jelitowa, co wiedzie do uwięźnienia wewnętrznego (incarceratio interna). Uwięźnienie wewnętrzne może powstawać także w innych zachyłkach, mianowicie w zachyłku dwunastniczo-jelitowym (recessus duodenojejunalis s. recessus Treitzi), międzyesowatym (recessus intersigmoideus), znajdującym się pq lewej stronie krezki okrężnicy esowatej, t w jednym z zachyłków okołokątniczych (recessus pericoecalts). Krezka jelita cienkiego jest fałdem otrzewnym, za pomocą którego pętle jelita cienkiego są przymocowane do tylnej ściany brzucha. Przedni brzeg krezki jest średnio 20-krotnie dłuższy niż tylny. Szerokość krezki, tzn. odległość od miejsca przyczepu do brzegu jelita, wynosi w początkowej jej części 2-3 cm, w dalszym przebiegu krezki zwiększa się i dochodzi do 20 cm na granicy środkowej i dolnej części jelita cienkiego, a następnie szybko się zmniejsza. Zależnie od tego ruchomość pętli jelita cienkiego jest niejednakowa: jest ona największa tam, gdzie krezka jest najszersza. [przypisy: terminy turnusów sanatoryjnych nfz 2015, torba sieciowa, półpasiec zdjecia ]

Powiązane tematy z artykułem: półpasiec zdjecia terminy turnusów sanatoryjnych nfz 2015 torba sieciowa