Leczenie krok po kroku.

Nieprawidłowości w symetrii twarzy są niekiedy bardzo widoczne i stanowią niemały kompleks takiej osoby. Jest to związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem stawów skroniowo-żuchwowych, co może objawiać się uciążliwymi bólami głowy, co później prowadzi także do przedwczesnej utraty zębów spowodowanych nierównomiernym obciążaniem zębów. Wpływa to na rozdrabnianie pokarmu w jamie ustnej. Ortodonta przeprowadza badanie w siedmiu krokach. Pierwszy z nich to konsultacja ortodontyczna, później plan leczenia, separacje, założenie aparatu stałego, wizyty kontrolne, zdjęcie aparatu stałego, retencja. Badanie ma na celu ustalenie potrzeb pacjenta, rozpoznanie problemu, wstępne przedstawienie planu leczenia, możliwego do osiągnięcia. Pierwszy etap to wywiad, aby ustalić przyczynę zaburzeń zgryzu. W przypadku dzieci rodzic jest pytany o okres noworodkowy, a także alergie, urazy, nawyki, problemy logopedyczne i laryngologiczne. Osoby dorosłe odpowiadają na pytania związane z obecnymi problemami, nie zawierają żadnych pytań odnośnie dzieciństwa. Kolejne etapy to badanie zewnątrzustne, ocena zgryzu i badania dodatkowe. Ocena zewnątrzustna to analiza symetrii twarzy, rodzaj profilu, praca stawów skroniowo-żuchwowych. Wewnątrzustne to ocena błony śluzowej, ale i dziąseł, wędzidełek języka i warg, ślinianek. Ma to na celu przygotować lekarza do wysunięcia wniosków i przedstawienia harmonogramu leczenia.

Nowoczesne sprzęty umożliwiają precyzyjne leczenie.

Pantomogram to urządzenie do wykonania panoramicznego zdjęcia RTG zębów, żuchwy, zatok szczękowych, kości szczęki, stawów skroniowo-żuchwowego. Pozwala określić stan zdrowia przyzębia, często jest wykonywane przed różnymi zabiegami z zakresu stomatologii. Ortodonta po obejrzeniu zdjęcia ma możliwość wykonania precyzyjnego aparatu, który będzie później zakładany w jamie ustnej pacjenta. Wskazaniem do badania jest głęboka próchnica zębów, choroby przyzębia, urazy szczęki, zakładanie implantów, usuwanie zębów, kamica ślinianki podżuchwowej i podjęzykowej. Przed badaniem pacjent powinien zdjąć metalowe rzeczy, jak kolczyki, protezy zębowe wyjmowane. Później zakłada on specjalną kamizelkę, która chroni przed promieniowaniem. Podchodząc do aparatu należy stać nieruchomo, głowę umieszcza się pod aparatem. Przytrzymuje zębami uchwyt, który umożliwia precyzyjne ustawienie. Zdjęcie nie odzwierciedla rozmiarów rzeczywistych prześwietlanych elementów. Niektóre struktury są widoczne, nawet jeśli nie znajdowały się w okolicy warstwy badanej. Pozwala to na szczegółowe przygotowanie elementów wykorzystywanych do leczenia, dlatego stanowi konieczny czynnik jego rozpoczęcia.